WOON ontwikkeling | Nieuwegein“Bakenmonde”

Nieuwegein
“Bakenmonde”

Onder de vlag van VORM uit Papendrecht is dit kantoor van ca. 12.450 m2 oppervlak getransformeerd naar woningen. Na aanvankelijk sloop/nieuwbouw toe te willen passen is na bestudering van de mogelijkheden besloten om het pand te transformeren voor starters/senioren. Momenteel rust het eigendom van de locatie bij Bohan Projectontwikkeling, Jutphaas Wonen en Achmea (stichting Pensioenfonds Wonen) waarbij Jutphaas Wonen deze woningen in eigendom heeft verkregen om deze daarna te verhuren. In nauwe samenwerking met de gemeente, de provincie Utrecht en haar adviseurs (o.a. Jean Baptise Benraad) werd deze locatie als zeer gunstig bestempeld voor transformatie naar woningen.