WOON ontwikkeling | Culemborg“Centrumblok”

Culemborg
“Centrumblok”

In opdracht van Heijmans Vastgoed heeft WOON in het hart van Parijsch een 12-tal grondgebonden nultreden woningen (levensloop bestendig) in combinatie met 46 appartementen in het midden segment in ontwikkeling genomen. Na verschillende massastudies en overleggen met gemeente en grondeigenaren is het plan een halt toegeroepen en worden programmatische uitgangspunten met betrokken partijen nader onderzocht.